wild Flowers
'Wie ben ik als leraar?'

Workshop

Workshop 'wie ben ik als leraar'

Wie ben en wie wil je zijn als persoon, als leraar? Een vraag die voor het leraarschap – zo blijkt ook uit diverse onderzoeken – van groot belang is. Toch praten we er niet zo vaak over? Waarom niet? Misschien omdat het ook niet zo eenvoudig is om er zelf antwoord op te geven. Behalve dat we onszelf door de tijd heen ontwikkelen lijkt het er ook op dat we een ander als spiegel nodig hebben om te kunnen zeggen waarin we uniek zijn als het gaat

om ons leraarschap.

 

In deze workshop gaan we via ‘durven’ en ‘delen’ vragen en opdrachten – gebruikmakend van het Durven Delen Onderwijsspel - met elkaar aan de slag om op een speelse maar indringende manier te verkennen wie jij als leraar bent en wil zijn. Durf jij de uitdaging aan?

 

Opzet enkele workshop (1 uur 15 minuten):

- Inleiding

- Het Durven Delen Onderwijsspel

- Nabespreking

 

Opzet dubbele workshop (2 uur en 30 minuten)

- Inleiding

- Het Durven Delen onderwijsspel

- Korte theoretische toelichting over de biografie en het persoon zijn van de leraar

- Oefening aan de hand van enkele (persoonlijke) vragen

- Nabespreking