ONDERZOEK

Aandachtige betrokkenheid is een door Lisette Bastiaansen ontwikkeld en beschreven

sleutelbegrip in het pedagogische handelen van leraren en scholen. Lisette Bastiaansen

ondersteunt scholen bij de manier waarop zij aandachtige betrokkenheid vorm willen geven in

hun organisatie. Centraal in haar ‘embedded’ aanpak staat de verbinding tussen mensen.

Op basis van gesprekken, maar ook (gezamenlijke) observaties gaat Lisette Bastiaansen samen

met betrokkenen op zoek naar mogelijkheden om aandachtige betrokkenheid betekenis te

geven in de praktijk van het dagelijks handelen.

Lisette Bastiaansen verricht onder leiding van Gert Biesta promotieonderzoek naar aandachtige

betrokkenheid. Op basis van ‘pedagogische portretten’ beschrijft en analyseert ze de

dagelijkse ‘aandachtige betrokken’ handelingsrealiteit in scholen.

Interesse om betekenis te geven aan aandachtige

betrokkenheid in uw school?

Onderzoek en het schrijven