HET DURVEN DELEN ONDERWIJSSPEL

durvendelennn.jpg

Het Durven Delen Onderwijsspel is een uniek spel dat leraren uitdaagt om via  ‘durven’ (doen) en ‘delen’ (vertellen) opdrachten met elkaar in gesprek te gaan over de sterke en minder sterke kanten van hun leraarschap.

“Wie ben ik en wil ik zijn als leraar?” is de centrale vraag die als rode draad door het spel heen loopt. Aan de orde komen ‘durven’ en ‘delen’ opdrachten met betrekking tot het zelfbeeld, de persoonlijke waarden en overtuigingen, de motivatie en de communicatieve kant van het leraar zijn.

In het Durven Delen Onderwijsspel wisselen humor, inspiratie, kwetsbaarheid en ernst elkaar af. Door het ontspannen maar tegelijkertijd uitdagende karakter van het spel ontstaan echte, vaak diepgaande, gesprekken.

Het spel kan worden ingezet:

  • op team- of heidagen

  • als intervisie- of gespreksinstrument voor startende leraren

  • bij het ontwikkelen van een (pedagogische) visie

  • bij het voeren van individuele gesprekken met medewerkers

  • bij het verbeteren van samenwerking

  • bij het op gang brengen van en veranderingsproces in een schoolorganisatie

‘Het is een prima instrument om gedrag bespreekbaar te maken’, Paul, docent basisonderwijs groep 7

Het bespreekbaar maken van de ‘persoonlijkheid van de leraar’ en eventuele ontwikkelpunten in de interpersoonlijke en pedagogische relatie met leerlingen is, zo blijkt uit onderzoek, regelmatig een ‘heikele kwestie’. Ook leraren met veel ervaring durven lang niet altijd te delen wat hen op dit vlak bezighoudt. Tegelijkertijd worstelen vele (startende) leraren juist met vragen die op dit gebied liggen. Het Durven Delen Onderwijsspel biedt leraren de mogelijkheid om op een ongedwongen manier met deze vragen aan de slag te gaan en kracht en kwetsbaarheid te delen.

‘Het is een echte uitnodiging om ervaringen te delen’, Dianne, docent MBO-opleiding huisartsassistente

Durven Delen Onderwijsspel is ontwikkeld door Lisette Bastiaansen en Rob van den Nouweland (organisatiepsycholoog en voormalig rector), in samenwerking met diverse onderwijsinstellingen en met medewerking van vele collega docenten en master-studenten in opleiding bij de HAN in Nijmegen.

Bestellen: 

Het spel kost € 42,95 inclusief BTW, exclusief verzendkosten (6,95 euro per verzending tot maximaal 4 exemplaren; bij meer exemplaren worden de verzendkosten apart berekend) en is te bestellen via info@samenspraeck.nl onder vermelding van naam, adres en aantal exemplaren.

Voor meer informatie over het spel kunt u contact opnemen met Lisette Bastiaansen via tel: 06 11129032 of mail: lisette@samenspraeck.nl.

‘Het is een mooie manier om de interne cohesie te bevorderen’, Ron, docent MBO-opleiding vormgeving

Kaart_De1.png
Kaart_Du2.png