LEIDERSCHAP 

De ‘zachte’ kant van ons (leidinggevend) handelen (binnen onderwijs en elders) laat zich lastig meten en is vaak op het eerste oog onzichtbaar. Toch zijn het juist deze ‘zachte’ processen binnen het leidinggeven die zorgen voor de benodigde smeerolie en energie in een organisatie.

 

Leiderschap gaat volgens ons niet zozeer om wie jij zelf bent, maar veel meer om de vraag hoe jij als leider de verantwoordelijkheid op je kunt nemen om de ‘de ander’, degene aan wie je leiding geeft, te laten ‘verschijnen’. Hoe kan jij als leidinggevende ervoor zorgen dat die ‘ander’ vanuit zijn eigen persoon zijn, zijn eigen ‘ik’, met volle energie in zijn werk kan gaan staan?

 

Vanuit Koevoets&Bastiaansen willen we een steentje bijdragen aan het vinden van antwoorden op deze vragen door een portret te tekenen van jouw (huidige en gewenste) manier van leidinggeven. Met behulp van dit – narratief opgetekende - ‘leiderschapsportret’ krijg je op basis van de dagdagelijkse realiteit inzicht in je stijl van leidinggeven en manier van samenwerken. Ook komen er via het portret een aantal vragen en thema’s bovendrijven die mogelijk interessant zijn om verder te onderzoeken.

 

Basis voor dit portret vormt een ontmoeting in combinatie met een dag meelopen. Dus geen ingewikkelde vragenlijsten, geen gestructureerde interviews. Juist in het ‘kleine’, in de tussendoor momenten van de werkelijke ontmoeting tekent zich het werkelijke leiderschap af.

Pedagogisch (aandachtig betrokken) handelen vindt zijn oer-oorsprong in diep liggende waarden, vaak gevormd door wie we zelf door het leven zijn geworden. Pedagogische aandacht wordt zichtbaar in hoe we omgaan met de ander binnen de beschikbare tijd en ruimte. Hoe vinden we in die aandacht het (juiste) midden tussen ons zelf en de ander? Aan wie geven we aandacht en waarom? Welke pedagogische drijfveren tekenen ons (relationele) handelen richting de leerling? Waaruit bestaat voor ons een waarachtige ontmoeting?

 

Antwoord op deze en andere vragen zijn van belang om te komen tot een eigen (handelings)perspectief op opvoeden. Opvoeden – een begeleidingsproces van kinderen (liefdevol) loslaten, (liefdevol) vasthouden en in schuring laten komen met de wereld – vraagt vooral in dezen vooral relationele aandachtskwaliteiten.

 

Wil jij meer zicht op hoe jij als mens en leraar (pedagogisch) aandachtig betrokken bent bij je leerlingen? Dan ben je bij Koevoets&Bastiaansen aan het juiste adres. Met behulp van een door ons van jou gemaakt ‘pedagogisch portret’ helpen we je graag verder. Dit portret brengt in beeld van hoe jij in je dagdagelijkse handelen het pedagogische perspectief in je werk integreert. Ook komen er via het portret een aantal (pedagogische) vragen en thema’s bovendrijven die mogelijk interessant zijn om verder te onderzoeken.

PEDAGOGISCH HANDELEN