Blue Keyboard
'Wacht, dan google ik echte aandacht wel even.'

Workshop

Workshop 'Wacht, dan google ik echte aandacht wel even.'

In het onderwijs hebben we het vaak over ‘het kind zien’ of ‘het kind echte aandacht geven’. Maar waar hebben we het dan over? En waarom is dat ‘zien’ eigenlijk belangrijk? In deze workshop word je meegenomen naar mogelijke antwoorden op deze vragen. Er wordt ingaan op het feit dat hoe je als leraar de leerling ‘ziet’ enerzijds afhankelijk is van het tijdsgewricht waarin we onderwijs verzorgen. Anderzijds lijkt ‘de leerling zien’ ook vooral te

worden beïnvloed door het persoonlijke vermogen van de leraar om ‘vrije’ aandacht te kunnen schenken. Hoe zit dat eigenlijk met die ‘vrije aandacht’? Welke pijlers kent het, en wat vraagt het van de leraar om ‘vrij’ aandachtig betrokken bij de leerling te kunnen zijn? En,

last but not least, waar zou onze aandacht dan op gericht moeten zijn?

Opzet enkele workshop (1 uur 15 minuten):

- Fysieke oefening m.b.t. ‘zien’ aan de hand van stellingen

- Theorie over (pedagogische) aandacht

- Een persoonlijke opdracht

Opzet dubbele workshop (2 uur en 30 minuten)

- Fysieke oefening m.b.t. ‘zien’ aan de hand van stellingen

- In gesprek met behulp van vragen aan de hand van persoonlijke casussen

- Theorie over (pedagogische) aandacht

- Drie persoonlijke opdrachten